KLIK OP FOTO VOOR VERGROTING

ANIMATIE WALTER KOK


Deze WalzkörperSperre werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voorjaar van 1943, in de duinen bij Zandvoort. De Duitsers hadden Zandvoort en omgeving als een Sperr-gebiet verklaard. Met deze WalzkörperSperre zouden de wegen naar dit Sperr-gebiet kunnen worden afgesloten. Meer dan 100 van deze versperringen werden gebouwd, nu zijn er 2 over, één bij Zandvoort en één bij IJmuiden. De beweging van het kantelblok (rolblok) gebeurde door middel van een lierinstallatie.
 Diese WalzkörperSperre wurde während des Zweiten Weltkrieges im Frühjahr 1943 in den Dünen bei Zandvoort gebaut. Die Deutschen hatten Zandvoort und Umgebung als Sperrgebiet deklariert. Mit dieser WalzkörperSperre könnten die Straßen zu diesem Sperrgebiet gesperrt werden. Mehr als 100 dieser Barrieren wurden gebaut, jetzt sind es noch 2, eine in Zandvoort und eine in IJmuiden. Die Bewegung des Kippblocks (Rollblock) erfolgte mittels einer Windenanlage.
 This WalzkörperSperre was built during the Second World War in the spring of 1943, in the dunes near Zandvoort. The Germans had declared Zandvoort and surroundings as a Sperr area. With this WalzkörperSperre the roads to this Sperr-area could be closed. More than 100 of these barriers were built, now there are 2 left, one at Zandvoort and one at IJmuiden. The movement of the tilting block (rolling block) was done by means of a winch installation. 
Ce WalzkörperSperre a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale au printemps 1943, dans les dunes près de Zandvoort. Les Allemands avaient déclaré Zandvoort et ses environs comme une zone de Sperr. Avec ce WalzkörperSperre, les routes menant à cette zone de Sperr pourraient être fermées. Plus de 100 de ces barrières ont été construites, maintenant il en reste 2, une à Zandvoort et une à IJmuiden. Le mouvement du bloc basculant (bloc roulant) a été effectué au moyen d'une installation de treuil
AFSLUITBARE WEGVERSPERRING nr 139, ("Walzkörpersperre") met bijbehorende schuttersputten gebouwd in 1943, gelegen in het duingebied ten noorden van Zandvoort ter hoogte van strandpaal 64 als onderdeel van de Atlantikwall. De wegversperring, werd gebouwd om een passage door een duinrug onder meer voor tanks te kunnen afsluiten. Een tweede wegverspering van dit type bevindt zich in het duingebied van IJmuiden (nummer 111). Omschrijving Symmetrisch opgezette en in gewapend beton uitgevoerde afsluitbare wegversperring, bestaande uit twee landhoofden met daartussen twee langwerpige betonnen blokken met afgeronde en met staal beklede hoek die in horizontale (gesloten) dan wel verticale (geopende) positie konden worden gebracht. In de landhoofden en aan weerszijden van de afsluitbare passage bevinden zich bijbehorende schuttersputten. Waardering De afsluitbare wegversperring met bijbehorende schuttersputten is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam geworden voorbeeld van permanente verdedigingsbouw in Nederland. Van ensemblewaarde als onderdeel van de 'Atlantikwall'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
WIJ HEBBEN DE ORIGINELE BOUWTEKENING VAN DE SPERRE DEZE IS IN GROOT FORMAAT TE DOWNLOADEN KLIK HIER