Het populaire blad voor het rayon Haarlem
Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen werd het blad vanaf 1 november 1944 in samenwerking met Cor de Vries gestencild, vanaf toen werd de naam 'De kleine PATRIOT' gebruikt. De ondertitel 'Het populaire blad voor het rayon Haarlem' was bedoeld om de bezetter niet direct op het spoor in Zandvoort te zetten. Vanaf 1 januari 1945 tekende Jac. van den Bos elke dag een ander kop voor het blad, vele karikaturen en landkaartjes om de front situaties duidelijk te maken. Jac. van den Bos , een neef van Arend Bos en ondergedoken in Haarlem, was na de Sinterklaas razzia in die stad met een door Cees Kuyper "verzorgt" Ausweis, naar Zandvoort gekomen. Op 28 november daarvoor, ontsnapten de vervaardigers van het blad nog net, daar zij bij de elders in deze aflevering aangehaalde razzia, waarbij de Duitsers van huis tot huis trokken, nog niet aan de vervaardiging van het blad begonnen waren. 

Executie door Duits vuurpeloton
Op 5 februari 1943 werd Wim Gertenbach door een Duits vuurpeloton geëxecuteerd. Aan zijn naaste medewerkers IJs de Jong en Piet Paap - in eerste instantie beiden ook ter dood veroordeeld - werd aan elk 15 jaar gevangenisstraf opgelegd. Zij overleefden de oorlog. Het is een bijzonder goede gedachte geweest om de ulo-school, destijds nog gevestigd in school B, per l januari 1948 als WIM GERTENBACH school te benoemen. Hoe zinvol, bleek bij de tentoonstelling, die onder de titel "Keuzes", op initiatief van en door Lou Koper, zijn levensgezellin Rita en dochter Leonique in de aula van de Wim Gertenbach Mavo werd gehouden. Op indringende wijze werd de jeugdige bevolking van de school duidelijk gemaakt waar het om ging en waar het nog steeds om gaat.

HIER EEN LAATSTE BRIEF GESCHREVEN VANUIT ZIJN DODENCEL NAAR ZIJN OUDERS TOE GEVANGENGENOMEN OMDAT HIJ VERZET PLEEGDE TEGEN DE DUITSE BEZETTER


klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu