bloemendaal aan zee

ANNO 1900

klik op foto voor vergroting

De locatie van mijnenveld 352/46 Minensperre “Albion” nr.372, weergegeven op de kaart zie hierboven

De Zeeweg tussen Zandvoort en Overveen-Bloemendaal was een ideale toegangsweg door het duingebied voor een geallieerde invasiemacht. De Duitse Wehrmacht besloot daarom in 1943 deze weg voor het publiek af te sluiten. In het duingebied werden mijnenvelden aangelegd, onder andere langs de kust en op de schietbaan die in het oosten van het plangebied aanwezig was, en de Zeeweg werd op drie punten werd afgesloten door een tankmuur. Aan weerszijden van de muur werden – voor zover mogelijk – geschutopstellingen geplaatst op duintoppen.

Langs de gehele Zeeweg zijn door de Duitse troepen mangaten gegraven  Deze gaten bevonden zich ongeveer om de 10 m en in totaal waren het er 955. Naast de mangaten werden ook splitterboxen aangelegd, hoefijzervormige uitgravingen waarin voertuigen konden worden verscholen tijdens een luchtalarm.

IN DEZE STELLING LIGGEN ENKELE BUNKERS AL TIENTALLEN JAREN OPEN .

DE MEESTE BUNKERS HIER ZIJN NOG AANWEZIG.


Deze versperring zijn de betonnen fundamenten nog aanwezig locatie ingang  camping

GESCHUTS KAZEMAT HIER ZIT NU DE BLOEMENDAALSE REDDINGS BRIGADE IN

bouwnummer 6028A/631pak

                      

kuvertype 451 Bouwnummer 6024

TIJDENDS DE RECONSTRUCTIE VAN HET PARKEER TERREIN BIJ BLOEMENDAAL AAN ZEE KWAMEN DIVERSE BUNKERS TE VOORSCHIJN DEZE WAS HET MOOIST MET EEN MOOIE TEKENING ERIN GELUKKIG IS DEZE BUNKER BEWAARD GEBLEVEN EN IS ONDERGEWERKT MET EEN LAAG GRIND EN STRAATSTENEN  EROVERHEENDEZE BUNKER EEN KUVERTYPE 450A BOUWNUMMER 6022

ST bunker bouwnummer 6027 type 668

DEZE ST BUNKER HEBT ENIGE TIJD OPENGELEGEN WIJ HEBBEN HEM DICHTGEMAAKT ZODAT HIJ BEWAARD BLIJFT VOOR DE GENERATIE NA ONS

Hier ligt een munitie bunker helemaal verzand en niet te betreden

DEZE WC BUNKER LIGT OOK AL VELE JAREN OPEN

DEZE TOBRUK IS PASGELEDEN HELEMAAL DICHTGEMETSELD

BADHUIS LIGT AL VELE JAREN OPEN LIGT ERNORM VEEL PRIKKELDRAAD IN

Zoeklicht bunker deze bunker llag open en toegankelijk wij hebben hem dichtgemaakt deuren zijn eruit gesloopt de lokale jeugd heeft enkele keren deze bunker bezocht wij zagen veel bierflesjes liggen

 Peilstand, Bloemendaal aan Zee

bauwnummer

bouwnummer 6619/s449

DEZE BUNKER IS VRIJ TOEGANKELIJK MAAR LIGT OP VERBODEN TERREIN


klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu