zandvoortsebunkerploeg

 

 De gegevens zoals ze zijn opgetekend in 1952

DEZE GEGEVENS ZIJN NIET HELEMAAL CORRECT  ER MISSEN NOG DIVERSE TYPES BUNKERS

complex P 7 woonschuilplaatsen-1 privaat-2 watertank bergplaatsen-1 waterbergplaats-1 gevechtschuilplaatst-3 tobruks

complex Q - 2 woonschuilplaatsen -2 tobruks.

complex R - 33 WOONSCHUILPLAATSEN-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-1 MUNITIE BERGPLAATST-2 PRIVATEN -2 TOBRUKS-1 LEVENS MIDDELBERGPLAATST.

COMPLEX S- 4 WOONSCHUILPLAATSEN -1 PRIVAAT-1 WATERTANKBERGPLAATST-1 WATERBERGPLAATST-1 TOBRUK.

COMPLEX T- 25 WOONSCHUILPLAATSEN-1 GEVECHTS SCHUILPLAATST.

COMPLEX U- 7 WOONSCHUILPLAATSEN-3 WATERTANKBERGPLAATSEN-1 PRIVAAT-1 WATERBERGPLAATST-4 TOBRUKS.

COMPLEX V- 27 WOONSCHUILPLAATSEN-2 PRIVATEN-3 MUNITIE BERGPLAATST-5 TOBRUKS-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-2 LEVENS MIDDELBERGPLAATST

COMPLEX W- 4 WOONSCHUILPLAATSEN-1 WATERBERGPLAATST-1 GESCHUTSOPSTELLING-1 WATERPUT-1 PRIVAAT-4 TOBRUKS-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-1MUNITIE BERGPLAATST.

COMPLEX X- 1 GEVECHTSCHUILPLAATST-1 LEVENS MIDDELBERGPLAATST-3 WOONSCHUILPLAATST-1 PRIVAAT-2 TOBRUKS -1 WATERTANK BERGPLAATST

COMPLEX Y-   1 LEVENS MIDDDELBERGPLAATST-3 WOONSCHUILPLAATSEN-1 PRIVAAT-4 TOBRUKS.

COMPLEX AA-   2 LEVENSMIDDEL BERGPLAATST-4 WOONSCHUILPLAATSEN-1 PRIVAAT-4 TOBRUKS.

COMPLEX BB-  1 LEVENSMIDDEL BERGPLAATSE-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-1 WATERTANK BERGPLAATST-1 PRIVAAT-1 WATERBERGPLAATST-2 TOBRUKS-1 WOONSCHUILPLAATST

COMPLEX CC-  1 LEVENSMIDDEL BERGPLAATST-3 WOONSCHUILPLAATSEN-1 MUNITIE BERGPLAATST

COMPLEX DD-  2 PRIVATEN-1TOBRUK-1 WOONSCHUILPLAATST.

COMPLEX Z-  1 TANKMUUR-4 WOONSCHUILPLAATSEN-2 TOBRUKS-1 PRIVAAT.

klik op foto voor vergroting

KLIK HIER VOOR STOKMANSBERG        

 KLIK HIER VOOR ORANJE KOM

klik hier voor ezelenberg en ezelenvlak

klik hier voor kippendellen

 ROZENWATERVELD

 De verdedigingsmaatregelen in de waterleidingduinen vallen in hoofdzaak onder de werkzaamheden van de in Zandvoort gevestigde staf. Het zuiden en zuidoosten worden echter bij Hillegom ondergebracht, waar deze verde­diging beperkt van opzet is. 

Als bouwsteen voor een verdedigingsgordel die de naam Stützpunktgruppe    Zandvoort Stützpunktgruppe  Zandvoort draagt, zijn de waterleiding dui­nen van groot belang. Het territorium van deze steunpuntgroep is aan de landzijde omsloten en beveiligd door anti-tank maatregelen; hoge betonnen  muren en nog hogere aarden wallen moeten de vijand buiten houden. ln de waterleidingduinen maken de bezetters bovendien handig gebruik van diverse reeds aanwezige kanalen om hun tankverdediging  te voltooien. 
De tankgordel vormt een afbakening en is een moeilijke hindernis die moelijk  te nemen is. 

 Op het Rozenwaterveld kwamen 4 kanonnen van 15 cm te staan die rondom konden vuren. Hoog op de Rozenberg was voor deze batterij het vuurleiding centrum ingericht. Binnen de rechthoekige draadversperring lagen de onderkomens van de manschappen en de munitie magazijnen. Voor het vervoer, o.a. van de zware projectielen, waren betonnen wegen aangelegd. Van deze wegen wordt nu nog gedeeltelijk gebruik gemaakt.De kanonnen staan opeen vaste geschutsvloer met een achthoekige stenen borstwering en kunnen rondom vuren hoog op de rozenberg is voor deze batterij het vuurleidingscentrum ingericht.Binnen deze rechthoekige draadversperring die deze stelling omsluit liggen ook de manschappen verblijven munitie magazijnen.Voor het vervoer van de zware 15 cm projectielen zijn betonnen wegen aangelegd.deze betonnen wegen liggen onder 30 cm zand dus derhalve nog aanwezig.zie kaartje.

Na de oorlog zijn de kanonen verwijdert en naar den-helder afgevoerd

Ook als men goed kijkt vind men nog allerlei relikwien van de oorlog op de grond flessen kleine munitie delen .enz.enz.

Deze bunkers zijn bijna allemaal open enkele zijn afgesloten voor de vleermuizen

deze dus niet betreden Andere bunkers zijn vrij toegankelijk neem zaklantaarn mee

en maak er een mooi dagje van hieronder enkele bunkers van het rozenwaterveld.

Deze Manschappen bunker in het rozenwaterveld is omgebouwd door de bezetter als stoom/was ruimte dit kon alleen gebeuren met toestemming van de bevelvoerder officier uniek in de A.W.D. duinen is deze bunker zeker.KABOUTER BUNKER NU VLEERMUISONDERKOMEN dus niet betreden

Hoog op de berg tonneblink staat een manschappenbunker en een tobruk 

de manschappenbunker is tegenwoordig een vleermuis bunker geworden en de tobruk ligt nu ondergewerkt in de jaren 80 lag deze gedeeltelijk op hier nog de foto,s ervan

ONDERSTAANDE FOTO VAN EEN MANSCHAPPEN BUNKER MET EEN MOOIE TEKENING


klik hier om terug te gaan naar boven